Doe de PPID check

Pituitary Pars Intermedia Dysfunction (PPID), ook wel de ziekte van Cushing genoemd, komt vaak voor bij paarden en pony's vanaf 15 jaar. Voor Stichting De Paardenkamp, het nationaal rusthuis voor oude paarden en pony's, is deze aandoening geen onbekend fenomeen. Het vakbekwame team en de betrokken dierenartsen van De Paardenkamp willen graag hun kennis en ervaring delen. Te beginnen met deze checklist. Wilt u weten hoe het met uw paard gesteld is? Doe de PPID-check! meer informatie


PPID in het kort

PPID is een aandoening waarbij de aanmaak van hormonen is ontregeld. Het komt zowel bij mensen, honden alsook bij paarden voor. Vaak bij oudere paarden, vanaf 15 jaar. Als de normale hormoon aanmaak door PPID is verstoord, kunnen er verschillende complicaties en aandoeningen ontstaan zoals suikerziekte enhoefbevangenheid.

Veranderende lichaamsbouw

PPID heeft niet alleen gevolgen voor het 'innerlijk' van het paard. Ook aan het uiterlijk kunt u PPID zien. Op ongewone plekken, bijvoorbeeld boven de ogen, vormen zich vetophopingen. Spierverlies, ondermeer bij de buik en rug, is een ander zichtbaar teken dat op PPID kan wijzen. Daarnaast is de verandering van de vacht naar volle, lange en/of krullerige haren een veelvoorkomend signaal. Ook hoefbevangenheid komt vaak voor als complicatie bij paarden met PPID.

Eerste verschijnselen van PPID

De eerste verschijnselen van PPID zijn vaak lusteloosheid en verminderd presteren. Ook abnormaal zweten, vaak rond de nek en de schouders, kan een teken van PPID zijn. Constateert u een natte box? Wees dan extra alert, want suikerziekte- en dus veel drinken en veel plassen - is ook een verschijnsel dat bij deze aandoening hoort. Net als afnemende weerstand, die zich laat zien in steeds terugkerende infecties en trage wondgenezing. Mogelijke verschijnselen bij merries zijn: moeilijk drachtig worden en spontane melkafgifte.

Behandeling

PPID is niet te voorkomen, noch te genezen. PPID is wel te behandelen. Behandeling is mogelijk met medicijnen met de werkzame stof Pergolide. De keuze om wel of niet te behandelen is ter afweging van de eigenaar. Leeftijd en conditie kunnen in deze afweging een belangrijke rol spelen. Uiteraard draagt een goede verzorging er toe bij dat de paarden met PPID zo optimaal mogelijk in conditie blijven.

Een goede verzorging bij PPID is:

✓ Regelmatige beweging.
✓ Zo min mogelijk stress.
✓ Regelmatig controleren op worminfecties en indien nodig ontwormen.
✓ Regelmatig gebit inspecteren en behandelen.
✓ Specialistische hoefverzorging (door de hoefsmid).
✓ Goede en gebalanceerde voeding met zo weinig mogelijk suikers en zetmeel.

De PPID-checks zijn gebaseerd op algemene medische informatie en bedoeld als voorlichting. Ze zijn geen vervanging van diagnosestelling door een dierenarts. Overal waar 'paard' staat, wordt ook 'pony' bedoeld. sluit informatie

Deze Checklist is bedoeld voor oudere paarden en pony's (vanaf 15 jaar). Klik eerst op de vakjes A t/m D en vervolgens op 1 t/m 10 om alle vragen te beantwoorden. Onder de foto ziet u een meter meelopen met het aantal beantwoorde vragen. De button daarnaast geeft aan of er een sterk vermoeden is dat uw paard PPID heeft. U kunt via print uitslag het complete overzicht en het resultaat afdrukken. Als tenminste één van de vragen A t/m D met ja wordt beantwoord dan is er een sterk vermoeden dat uw oudere paard PPID heeft. Als A t/m D beantwoord zijn met nee, maar minimaal 4 van de vragen 1 t / m 10 met ja, dan is er eveneens een sterk vermoeden op PPID.

A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Voortgang vragenlijst
Sterk vermoeden op PPID?
waarschijnlijk niet (print uitslag)
Deel de test
Testen op PPID

Behandeling van PPID is een mogelijkheid. Ook kunt u door extra aandacht aan de verzorging te besteden complicaties verminderen of voorkomen. Blijkt uit de PPID check dat uw paard mogelijk PPID heeft, dan kunt u een PPID test laten uitvoeren. Uw dierenarts kan met een eenvoudig bloedonderzoek en binnen een paar dagen vaststellen of uw paard een PPID lijdt.

Uitslag:

Als tenminste 1 van de vragen A t/m D met ja is beantwoord dan er is er een sterk vermoeden dat uw paard PPID heeft. Als A t/m D beantwoord zijn met nee, maar minimaal 4 van de vragen 1 t/m 10 met ja, ook dan is er een sterk vermoeden op PPID.

 

 

 


Deze test is opgesteld door Stichting De Paardenkamp.
×